Polacy palą więcej marihuany niż Holendrzy.

Po marihuanę sięga więcej Polaków niż Holendrów – wynika z  Europejskiego Raportu Narkotykowego (dane 2013). Okazuje się, że Polacy szczególnie upodobali sobie także ecstasy i amfetaminę. W obu przypadkach zawyżają średnią.
Ze wszystkich krajów UE oraz Turcji, Norwegii i Chorwacji, Polacy oraz Holendrzy najczęściej używają ecstasy. Z badań wynika, że aż 3,1 proc. badanych w Polsce i Holandii skorzystało z tego narkotyku w ciągu ostatniego roku. Średnia europejska to 1,2 proc. Badania przeprowadzono na grupie wiekowej młodych dorosłych (15-34 lata).Lepiej dla Polaków wypada statystyka pokazująca „przynajmniej jednokrotne użycie” tej substancji w ciągu całego życia. Zrobiło to 3,4 proc. badanych Polaków (grupa wiekowa 15-64), a 6,2 proc. Holendrów i aż 8,6 proc. Brytyjczyków.

Sporo Polaków pali marihuanę. Według badaczy w ciągu ostatniego roku po ten narkotyk sięgnęło w Polsce aż 17,1 proc. badanych młodych dorosłych (15-35 lata). Więcej osób – 17,54 proc. – zapaliło jedynie we Francji. Mocno przebijamy nawet Holendrów (którzy do marihuany mają legalny dostęp). Ich w ostatnich 12 miesiącach po marihuanę sięgnęło 13,7 proc. Natomiast więcej Holendrów paliło ją przynajmniej raz w życiu – 25,7 proc. (grupa 15-64 lata). W Polsce – 17,3 proc, a we Francji aż 32,12 proc.
źródło: gazeta.pl