Posiadanie narkotyków – warunkowe umorzenie postępowania

POSIADANIE NARKOTYKÓW NA WŁASNY UŻYTEK

Miesiąc temu zadzwoniła do mnie matka Ani płacząc, że Ania została rano zatrzymana w domu przez policjantów, którzy mówili coś o narkotykach… Po kilku telefonach udało mi się ustalić, że Ania przebywa na jednym z miejscowych komisariatów.

Gdy udałem się na miejsce, okazało się, że Ani rzeczywiście postawiono zarzut posiadania niewielkiej ilości marihuany (ok. 3 gramów). Dziewczyna wciąż płakała i mówiła, że życie jej się załamało, bo chciała zostać nauczycielką, a do tego musi mieć czystą kartę karną. Zapewniłem ją, że jeszcze nic straconego. Udało mi się uczestniczyć w jej przesłuchaniu i na pytanie policjanta, czy podejrzana chce dobrowolnie poddać się karze, odpowiedziałem “nie”. Dlaczego?

W sytuacji, w której jesteśmy podejrzani/oskarżeni o posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, często najlepszym wyrokiem, jaki może zapaść wobec nas jest wyrok warunkowo umarzający postępowanie i o to należy zabiegać. Jednak nieświadomi swych praw posiadacze często ulegają naciskom policjantów i zgadzają się na dobrowolne poddanie karze, co jest rozwiązaniem zdecydowanie mniej korzystnym.

pobrane

Warunkowe umorzenie jest to uznanie, że do przestępstwa doszło, ale jest jednocześnie daniem szansy podejrzanemu/oskarżonemu, aby się poprawił, wyznaczając mu przy tym pewne warunki. Ważne jest to, że w przypadku warunkowego umorzenia nie jesteśmy osobami skazanymi, czyli nie musimy się przejmować sytuacjami, kiedy musimy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, np. starając się o przyjęcie do wojska, policji, startując do publicznych przetargów, wykonując zawód nauczyciela itd., co dla ludzi startujących właśnie w dorosłe życie ma często niebagatelne znaczenie.

PRZESŁANKI

Przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania są takie: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo takiego zakończenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Nie jest również możliwe warunkowe umorzenie, jeśli przestępstwo przez nas popełnione jest zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat, ale w przypadku typowego posiadania narkotyków (najpopularniejsze tego typu przestępstwo) czyn jak najbardziej kwalifikuje się do warunkowego umorzenia.

WNIOSEK

Do kiedy można składać taki wniosek? Do prawomocnego zakończenia postępowania, ale radzę to zrobić jak najszybciej, jeszcze podczas postępowania przygotowawczego. Najlepiej jest złożyć taki wniosek na piśmie. Piszemy więc:

  • nasze imię, nazwisko, adres,
  • miejscowość, data,
  • adresat (prokuratura lub sąd, który prowadzi naszą sprawę),
  • sygnatura sprawy,
  • oznaczenie osoby oskarżonego (nasze imię i nazwisko),
  • tytuł pisma: „Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania”,
  • treść (uzasadnienie),
  • własnoręczny podpis,
  • wymienienie ewentualnych załączników.

W treści powinniśmy uzasadnić zaistnienie przesłanek o których pisałem wcześniej.

Oczywiście to tylko wzór i ma on pewne cechy ogólności i uniwersalności, co trzeba wziąć pod uwagę konstruując własny wniosek.
Dozór kuratora jest wobec osoby młodocianej obowiązkowy.

Moja klientka została wypuszczona do domu w tym samym dniu, w którym została zatrzymana, a po złożeniu przeze mnie wniosku właśnie o warunkowe umorzenie postępowania, sąd zgodził się z proponowanym przeze mnie zakończenie sprawy. Ania może zostać nauczycielką, jest osobą niekaraną.

Skrócona wersja wideo nt. warunkowego umorzenia w sytuacji posiadania niewielkiej ilości narkotyków:

Posiadanie narkotyków – warunkowe umorzenie postępowania

Materiał pobrany za zgodą autora ze strony mlodociany.pl

Mamy nadzieję, że nie będziecie musieli korzystać z pomocy prawnej ale na wszelki wypadek pozostawiamy dane kontaktowe kancelarii.

Kancelaria Adwokacka
Adw. Przemysław Lech

tel. 604 168 489
fax. 77 453 92 83

www.adwokatlech.pl

Pan Przemysław zajmuje się bardzo często sprawami związanymi z przestępczością młodych osób, najczęściej są to czyny związane z narkotykami, kierowaniem samochodem pod wpływem alkoholu, bójki, pobicia, rozboje, znieważenia policjantów. Sprawy te, ze względu na wiek sprawców, wymagają szczególnego podejścia, zarówno w stosunku do klienta, jak i na policji, w prokuraturze i w sądzie. Zdecydowanie zbyt często czyny osób młodocianych są załatwiane bezdusznie i bezrefleksyjnie.

Kancelaria mieści się w Opolu oraz w Grodkowie.